IZJAVA O ZASEBNOSTI

O SPLETNI STRANI in IZJAVA O ZASEBNOSTI

O SPLETNI STRANI

Splošni podatki o družbi. Vse vsebine, ki so podane na tej spletni strani, njenemu uporabniku zagotavljajo splošne informacije o družbi SloActive, turistična agencija, d.o.o., Zasip, Sebenje 26A, 4260 Bled, Slovenija, matična številka: 822242800, davčna številka: 18420982 (v nadaljevanju: »SloActive d.o.o.«, »družba« ali »upravljavec osebnih podatkov«) in informacije o dejavnostih oz. storitvah, ki jih družba izvaja.

Vsebine na spletni strani. Družba SloActive d.o.o. se s potrebno skrbnostjo pri pripravi spletne strani trudi zagotavljati točnost in ažurnost vseh podatkov ter informacij, v skladu z vsakokrat veljavno zakonodajo. Podatki na tej spletni strani so zgolj informativne narave, zato družba SloActive d.o.o ne prevzema nobene odgovornosti za morebitne vsebinske napake ali za napake vezane na pravilnost in točnost objavljenih podatkov, do katerih bi lahko prišlo, primeroma, zaradi občasnih časovnih zamikov pri posodobitvah informacij, napak in očitnih pomot pri vnosu, tehničnih zapletov ali drugih nepredvidljivih vzrokov. Vsi uporabniki objavljene vsebine na spletni strani uporabljajo na lastno odgovornost. Niti družba SloActive d.o.o, niti katerakoli druga pravna ali fizična oseba, ki je sodelovala oz. sodeluje pri nastanku in urejanju te spletne strani, zato ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij na tej spletni strani, ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini. Vse podatke in informacije objavljene na spletni strani lahko uporabniki v primeru dvoma pred uporabo preverijo na e-mail naslovu info@sloactive.si ali telefonski številki 00 386 31 251 010.

Spremembe vsebin na spletni strani. Družba si pridružuje pravico, da po lastni presoji kadarkoli spremeni, prilagodi, popravlja, dodaja ali odvzame posamezne dele izjave o zasebnosti in o varovanju osebnih podatkov. Zato vas prosimo, da z namenom ažurne seznanitve redno pregledujete vsebino družbine izjave o zasebnosti in o načinu varovanja osebnih podatkov.

Avtorske pravice. Vse vsebine in informacije na tej spletni strani so v zakonsko dovoljenem okviru bodisi predmet avtorske zaščite bodisi druge vrste oz. oblike zaščite intelektualne lastnine. Informacije in dokumenti, ki so objavljeni na tej spletni strani, se ne smejo reproducirati na noben način, ne smejo se prepisovati, razmnoževati ali kako drugače razširjati, še zlasti ne v komercialne namene.

Povezave do drugih spletnih mest. Na spletni strani www.sloactive.si so lahko včasih navedene tudi povezave do drugih spletnih mest, ki niso v upravljanju družbe SloActive d.o.o. Tovrstne povezave so navedene zgolj informativno in služijo vsakokratnemu obiskovalcu spletne strani zgolj kot pomoč. Družba teh spletnih mest ne nadzira in ne odgovarja za njihove politike zbiranja in upravljanja podatkov. Zato vam družba predlaga, da pred uporabo obiskanih spletnih mest preko povezav, zlasti pa pred morebitnim posredovanjem osebnih podatkov na takšne spletne strani, natančno preberete njihovo izjavo o zasebnosti, objavljeno na obiskanem spletnem mestu.

Strinjanje uporabnika. Za vsakega uporabnika, ki uporablja spletno stran družbe SloActive d.o.o., se šteje, da je natančno prebral vsebino, navedeno v tej rubriki O spletni strani in Izjavo o zasebnosti, kakor tudi, da je vse predstavljene informacije razumel in jih sprejel. Iz tega razloga družba posameznika opozarja, da v primeru nestrinjanja z informacijami na tej spletni strani, z njeno uporabo nemudoma preneha.

IZJAVA O ZASEBNOSTI

Z vašimi podatki, vključno z osebnimi podatki (to so vsi podatki, ki se nanašajo na določenega ali določljivega posameznika, npr. ime, priimek, naslov, naslov elektronske pošte, naslov IP, uporabniško vedenje), ki se zbirajo pri uporabi te spletne strani, upravlja in jih obdeluje družba SloActive d.o.o., ki je obdelovalec osebnih podatkov v smislu Splošne uredbe (EU) o varstvu podatkov št. 2016/679 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 27. aprila 2016 o varstvu posameznikov pri obdelavi osebnih podatkov in o prostem pretoku takih podatkov ter o razveljavitvi Direktive 95/46/ES (v nadaljevanju: »GDPR«).

Podrobnejše informacije o upravljavcu spletne strani in o obdelavi podatkov, pridobljenih preko spletne strani oz. po elektronski poti, najdete spodaj:

 

Identiteta in kontaktni podatki upravljavca

SloActive d.o.o.
Zasip, Sebenje 26A, 426 Bled, Slovenija

Telefon: 00 386 31 251 010

E-mail: info@sloactive.si

 

Kontaktni podatki odgovorne osebe za varstvo podatkov

Urška Pipan (ursa.pipan@sloactive.si)

 

Nameni, za katere se osebni podatki, pridobljeni preko spletne strani oz. elektronsko, obdelujejo, in pravna podlaga za njihovo obdelavo

(a) Obisk spletne strani

Kadar obiščete spletno stran družbe SloActive d.o.o., se na spletnem strežniku avtomatsko pričnejo shranjevati dnevniške datoteke spletnega strežnika, ki so sestavljene iz podatkov o IP številki – številki, ki identificira posamezen računalnik oz. drugo napravo na spletu, verziji brskalnika, času obiska strani, jeziku in različici programske opreme brskalnika, ločljivosti zaslona, podpori Flash, podpori Javascript. Družba SloActive d.o.o. na ta način zbranih podatkov ne obdeluje posebej, jih ne povezuje z drugimi podatki ali kako drugače uporablja, da bi iz njih izluščila identiteto posameznika. Shranjevanje dnevniških datotek je namenjeno temu, da se poskrbi za večjo varnost omrežja, da se zagotavlja varnost prenešenih informacij in da se omogoči zaznavanje in preprečevanje neavtoriziranih dostopov, ki lahko ogrozijo celovitost, dostopanje, varnost in zaupnost shranjenih ali prenesenih osebnih podatkov. Varnost storitev, ki so dostopne prek teh omrežij in sistemov, je tako ključna in vselej na prvem mestu. S tem družba skladno s svojimi legitimnimi interesi skrbi za varno in učinkovito izvajanje svojih dejavnosti, t.j. predstavitev svojih storitev in aktivnosti širši javnosti in omogočanje učinkovitega komuniciranja s strankami – naročniki in povpraševalci po storitvah.

Podatki se hranijo največ:

·  2 leti (_ga  google analytics)

·  1 dan (_gid  google analytics)

·  do trenutka zaprtja brskalnika (_gat_gtag  google analytics in PHPSESSID sejni piškotek)

·   1 mesec (cookie_notice_accepted oz.  obvestilo o piškotkih)

 (b) Evidenca povpraševalcev po storitvah in naročnikov storitev

Preko spletne strani družbe SloActive d.o.o. lahko posameznik preko spletnega obrazca (t.i. Kontaktni formular) pošlje povpraševanje, zahteva ponudbo  za izvedbo storitev, ki jih družba ponuja ali nanjo naslovi svoje vprašanje. Obrazec se izpolni tako, da se vnesejo podatki v polja, ki so označena z »obvezno«: ime in priimek ali naziv družbe, e-poštni naslov, telefonska številka, želje in vprašanja. Podatke, ki so pridobljeni preko spletnega obrazca, družba SloActive d.o.o. potrebuje za pripravo ponudbe oz. odgovora na vprašanje in za to, da lahko naslovnika na primeren način kontaktira, kar je vse potrebno za izvajanje družbinih legitimnih interesov in za izpolnjevanje dogovorov med strankama. Podatki ostanejo v bazi zbrani največ šest mesecev, razen če posameznik pred tem rokom izrazi željo, da ne želi biti v bazi povpraševalcev. Podatki se shranjujejo po tem roku,  če posameznik izrecno izjavi, da želi ostati v bazi in/ali prejemati obvestila o akcijah, novice in ankete iz točke (c) spodaj, ali če se z družbo dogovarja o naročilu storitev. Glejte tudi rubriko »Kontaktni formular«.

(c) Pošiljanje novic

Povpraševalci po storitvah, ki želijo od družbe SloActive d.o.o. prejemati novice, vključno z oglaševalskimi akcijami, zanimivimi občasnimi novostmi in vabili za ankete, to označijo v posebnih zavihkih pri Kontaktnem formularju, kjer se lahko posamezniki natančneje opredelijo tudi do tega, kakšne vrste informacij s strani družbe želijo prejemati. Od družbe prejemajo novice na podlagi svojega podanega soglasja le toliko časa, dokler svojega soglasja ne prekličejo, t.j. dokler se preko e-mail naslova info@sloactive.si ali telefonske številke 00 386 31 251 010 ne odjavijo od prejemanja takšnih novic.

Morebitna odjava iz baze in/ali od prejemanja novic ne vpliva na (ne)zakonitost obdelave podatkov, ki se je na veljavni podlagi izvajala do njenega preklica.

Družba SloActive d.o.o. ne bo nikdar pošiljala sporočil in obvestil z neprimerno vsebino.

 

Kontaktni formular in pošiljanje elektronske pošte

Ko posameznik vzpostavi stik z družbo po elektronski pošti ali s pomočjo kontaktnega obrazca na spletni strani, podatke, ki jih posameznik sporoči družbi (ime in priimek ali naziv družbe, naslov elektronske pošte, telefonsko številko in razlog ter komentar k vzpostavitvi stika), družba shrani, da lahko odgovori na vprašanje oz. pošlje ponudbo. Pravna podlaga je v tem primeru izvajanje družbinih legitimnih interesov, izpolnjevanje dogovora med strankama naročila oz. storitve in privolitev posameznika. Takšni podatki se uporabljajo samo za namen obdelave predmetne zadeve.

 

Uporabniki osebnih podatkov in prenosi

Pogodbeni obdelovalec, ki za družbo SloActive d.o.o. vzdržuje in gostuje spletno stran, je uporabnik osebnih podatkov, posredovanih preko nje.

Osebni podatki se v drugih primerih prenašajo zgolj takrat, kadar zakon, sodni ali drugi uradni organ tako zahtevajo.

 

Prenos osebnih podatkov v tretjo državo ali mednarodno organizacijo

Osebni podatki se ne prenašajo v tretje države ali mednarodne organizacije.

 

Obdobje hrambe osebnih podatkov

Obdobja hrambe so navedena zgoraj pri različnih vrstah podatkov.

 

Pravice posameznikov

Posameznik, ki je podal družbi svoje podatke, lahko kadarkoli preko telefonske številke upravljavca 00 386 31 251 010 ali e-mail naslova info@sloactive.si zahteva vpogled v zbrane osebne podatke, prepis, kopiranje, dopolnitve ali popravke osebnih podatkov, blokiranje ali izbris osebnih podatkov, omejitev obdelave osebnih podatkov, prenos osebnih podatkov, ter poda ugovor zoper obdelavo osebnih podatkov. Pri uresničevanju ugovora posameznik navede razloge, zakaj se osebnih podatkov naj ne bi obdelovalo tako, kot so se do trenutka podaje ugovora. V primeru upravičenega ugovora posameznika družba preveri dejansko stanje in z obdelavo podatkov bodisi preneha oz. jo prilagodi, ali pa posamezniku posreduje nujne legitimne razloge, zaradi katerih lahko družba z obdelavo nadaljuje. Če meni, da so kršena pravila o varstvu osebnih podatkov lahko posameznik poda prijavo o kršitvi pri Informacijskemu Pooblaščencu Republike Slovenije, preko obrazca, ki je dostopen na njegovi spletni strani (https://www.ip-rs.si/). Pri prijavi kršitev, podaji pripomb ali vprašanj posameznik ni dolžan posredovati svojih osebnih podatkov, vendar, če posameznik ne bo navedel kontaktnih podatkov, ga družba  SloActive d.o.o. v zvezi s tem ne bo mogla kontaktirati.

 

 

Zadnja posodobitev: 12.11.2018